Теплообчислювач УНІВЕРСАЛ Теплообчислювачі УНІВЕРСАЛ (надалі – обчислювачі) дозволяють обчислювати кількість та витрату теплової енергії та теплоносія в системах теплопостачання та вузлах їх обліку.

Керівництво з експлуатації теплообчислювача “Універсал”

Конфігурація вузла обліку визначається  типом первинного перетворювача витрати чи кількості енергоносія, видом теплоносія та схемою визначення теплової енергії.

Технічні характеристики теплообчислювачів УНІВЕРСАЛ:

 • живлення – однофазна мережа 220 В, 50 Гц;
 • споживана потужність – 10 ВА;
 • маса – 3,0 кг;
 • габаритні розміри – 285x185x45 мм;
 • інформаційне табло – рідиннокристалічне, 16-ти розрядне, дворядкове;
 • основна відносна похибка обчислювача при обчисленні тепла, не більше 0,2 %;
 • міжповірочний інтервал 2 роки.
 • кліматичне виконання УХЛ, категорії розміщення 3.1 по ГОСТ 15150-69.

 

Пропонуються наступні конфігурації вузлів обліку теплової енергії:

1. Теплообчислювач з первинним перетворювачем на звужуючому пристрої

teplo_var1

Теплообчислювач призначений для обліку кількості відпущеної або спожитої теплової енергії в паро-водяних теплообмінних системах при тиску від 300 до 4000 кПа, температурі від 120 до 450 °С та водяних теплообмінних системах, а також для обліку кількості теплоносія (гарячої або холодної води), що проходить через первинний перетворювач витрати.

Вид теплоносія – перегріта чи  насичена водяна пара, вода. Тип первинного перетворювача витрати – діафрагма, еліпсне сопло чи ітабар зонд, а також вид теплоносія програмується в режимі конфігурування теплообчислювача.

При роботі в режимі насиченої пари використовується крива насичення пари по температурі. В цьому випадку датчик тиску не використовується, а тиск насиченої пари розраховується обчислювачем по кривій насичення як функція температури. Розрахунковий тиск насиченої пари можна проглянути на  обчислювачі.

Врахування поточної температури повернутої холодної води в теплообчислювачі здійснюється за допомогою встановленої константи, яку можна оперативно змінювати, чи за допомогою окремого датчика температури холодної води. Вибір режиму визначення температури холодної води виконується при конфігуруванні тепло обчислювача.

Обчислювач призначений для перетворення наступних вхідних    сигналів в прямому трубопроводі:

 • від вхідних сигналів постійного струму перетворювачів перепаду тиску на звужую чому пристрої,
 • від вхідних сигналів постійного струму перетворювачів тиску та температури енергоносія.

Вхідні    сигнали в зворотному трубопроводі:

 • від вхідного сигналу постійного струму перетворювача температури повернутої холодної води або холодної води підживлення.

Теплообчислювач проводить автоматичне обчислення кількості теплоносія і теплової енергії шляхом перетворення вхідних сигналів постійного струму, що надходять від вимірювальних  перетворювачів тиску, різниці тиску, температури та температури холодної води підживлення з урахуванням характеристик трубопроводу, первинного перетворювача витрати  і теплоносія, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.(1-5):2007 і “Тимчасовими правилами обліку відпускання і споживання теплової енергії” по співвідношенню

W = W1   – W0, [1]

де W – кількість теплової енергії, яку використав споживач тепла,

W1 – кількість теплової енергії, яка передана споживачеві тепла по прямому трубопроводу,

W0 – кількість теплової енергії, яка надійшла виробнику тепла з повернутою холодною водою  зворотним трубопроводом або по трубопроводі підживлення.

 

2. Теплообчислювач з первинним перетворювачем з імпульсним вихідним сигналом в прямому та зворотному трубопроводі teplo_var2

Обчислювач призначений для перетворення наступних вхідних сигналів в прямому трубопроводі:

 • від імпульсного перетворювача об’єму енергоносія (водяна пара або вода),
 • від вхідних сигналів постійного струму перетворювачів тиску та температури енергоносія.

В зворотному трубопроводі обчислювач призначений для перетворення наступних вхідних сигналів:

 • від імпульсного перетворювача об’ємної кількості енергоносія (вода),
 • від вхідного сигналу постійного струму перетворювача температури повернутої води та холодної води підживлення .

Обчислювач виконує обчислення теплової енергії переданої споживачу тепла та теплової потужності на вузлі його обліку. Кількість теплової енергії, що передано споживачеві тепла обчислюється по співвідношенню:

W = W1  – W2  – W0, [2]

де W – кількість теплової енергії, яку використав споживач тепла,

W1 – кількість теплової енергії, яка передана споживачеві тепла по прямому трубопроводу,

W2 – кількість теплової енергії, яка повернута з водою виробнику тепла по зворотному трубопроводу,

W0 – кількість теплової енергії холодної води, яка надійшла виробнику по трубопроводу підживлення.

Обчислювач також визначає інтегральну кількість енергоносія, теплову потужність та масову витрату теплоносія по прямому та по зворотному трубопроводу.

Наявність обліку по зворотному трубопроводу програмується при налаштуванні обчислювача.

 

3. Теплообчислювач з первинним перетворювачем з імпульсним вихідним сигналом в прямому трубопроводі та трубопроводі підживлення

teplo_var3

 Обчислювач призначений для перетворення наступних вхідних сигналів в прямому трубопроводі:

 • від імпульсного перетворювача об’єму енергоносія (водяна пара або вода),
 • від вхідних сигналів постійного струму перетворювачів тиску та температури енергоносія.

В зворотному трубопроводі обчислювач призначений для перетворення наступних вхідних сигналів:

 • від вхідного сигналу постійного струму перетворювача температури повернутої води.

В трубопроводі підживлення обчислювач призначений для перетворення наступних вхідних сигналів:

 • від імпульсного перетворювача об’ємної кількості холодної води підживлення,
 • від вхідного сигналу постійного струму перетворювача температури холодної води підживлення .

Обчислювач виконує обчислення теплової енергії по співвідношенню (2).

 

4. Двохканальний теплообчислювач з первинним перетворювачем з частотним вихідним сигналом з вихрового перетворювача ИРВИС-К300 teplo_var4

Обчислювач може одночасно обслуговувати два незалежних вузла обліку теплової енергії і в кожному вузлі обліку  призначений для перетворення наступних вхідних сигналів в прямому трубопроводі:

 • частотний сигнал від вихрового перетворювача об’єму енергоносія (водяна пара),
 • від вхідних сигналів постійного струму перетворювачів тиску та температури енергоносія.

Обчислювач виконує обчислення теплової енергії по співвідношенню (1).

Температура  холодної води підживлення встановлюється у вигляді тимчасової константи.

 

5. Теплообчислювач з первинним перетворювачем з частотним вихідним сигналом від вихрового перетворювача в прямому та імпульсному первинному перетворювачі в зворотному трубопроводі teplo_var5

Обчислювач призначений для перетворення наступних вхідних сигналів в прямому трубопроводі:

 • частотний сигналу вихрового перетворювача ИРВИС-К300 (водяна пара),
 • від вхідних сигналів постійного струму перетворювачів тиску та температури енергоносія.

В зворотному трубопроводі обчислювач призначений для перетворення наступних вхідних сигналів:

 • від імпульсного перетворювача об’ємної кількості енергоносія (вода),
 • від вхідного сигналу постійного струму перетворювача температури повернутої води та холодної води підживлення .

Обчислювач виконує обчислення теплової енергії по співвідношенню (2).

6. Двохканальний теплообчислювач з первинними перетворювачами об’єму з імпульсним виходом teplo_var6

В кожному з двох вимірювальних каналів обліку теплової енергії, які працюють автономно, обчислювач опитує та перетворює наступні вхіді сигнали в прямому трубопроводі:

 • від імпульсного перетворювача об’єму енергоносія (водяна пара або вода),
 • від вхідних сигналів постійного струму перетворювачів тиску та температури енергоносія.

В зворотному трубопроводі обчислювач призначений для перетворення наступних вхідних сигналів:

 • від вхідного сигналу постійного струму перетворювача температури повернутої води.

Обчислювач виконує обчислення теплової енергії по співвідношенню (2).

 

7. Багатоканальний теплообчислювач з первинними перетворювачами на звужуючих пристроях

Кожний з вузлів обліку теплообчислювача призначений для обліку кількості та витрати теплової енергії в паро-водяних теплообмінних системах, що проходить через первинний перетворювач витрати у вигляді діафрагми, еліпсного сопла чи ітабар зонда.

Вид теплоносія – перегріта чи  насичена водяна пара, вода.

При роботі в режимі насиченої пари використовується крива насичення пари по температурі. Врахування поточної температури холодної води в теплообчислювачі здійснюється за допомогою встановленої константи, яку можна оперативно змінювати, чи за допомогою окремого датчика температури холодної води. Вибір режиму визначення температури холодної води виконується при конфігуруванні теплообчислювача.

Обчислювач призначений для перетворення в кожному вузлі обліку тепла (каналі) наступних вхідних    сигналів в прямому трубопроводі:

 • від вхідних сигналів постійного струму перетворювачів перепаду тиску на звужуючому пристрої,
 • від вхідних сигналів постійного струму перетворювачів тиску та температури енергоносія.

Вхідні    сигнали в зворотному трубопроводі:

 • від вхідного сигналу постійного струму перетворювача температури холодної води.

Теплообчислювач проводить обчислення кількості теплоносія і теплової енергії по співвідношенню   (1), а кожний з вузлів обліку теплової енергії будується по схемі 1.

Число каналів (вузлів обліку) теплової енергії залежить від числа під’єднаних до обчислювача блоків БПО (блок перетворення і обробки). Кожний блок БПО може обробляти до п’яти струмових каналів первинних перетворювачів.