Пристрій розгалуження ПР 232-01 Пристрій ПР 232-01 за принципом роботи є комутатором лінії інтерфейсу RS-232: сигнали інтерфейсу RS-232, які йдуть від обчислювача Універсал перемикаються або на роз’єм “Комп’ютер”, або на роз’єм “Модем” за таким алгоритмом:

  • Якщо на пристрій не подано живлення, підключення здійснюється за схемою «Універсал-Комп’ютер», сигнали, які йдуть від модему ніяк не впливають на з’єднання.
  • Якщо на пристрій подано живлення, і підключений до нього комп’ютер теж включений, а модем знаходиться в очікуванні вхідного дзвінка, з’єднання здійснюється за схемою «Універсал-Комп’ютер».
  • Як тільки модем, що підключений до пристрою встановить з’єднання з віддаленим модемом (встановиться активний сигнал DCD), пристрій перекомутує з’єднання за схемою «Універсал-Модем». У такому режимі пристрій знаходитиметься до тих пір, поки модем не роз’єднає з’єднання з віддаленим модемом (сигнал DCD перейде в логічний нуль) або не буде відключено живлення пристрою. Після розриву зв’язку між двома модемами, пристрій знову перекомутує з’єднання за схемою «Універсал-Комп’ютер».
  • Якщо на пристрій подано живлення, і підключений до нього комп’ютер вимкнений (або комп’ютер не з’єднано з пристроєм кабелем), з’єднання завжди здійснюється за схемою «Універсал-Модем». Така функціональність може бути використана для попереднього програмування модему з обчислювача Універсал, або для перегляду з обчислювача Універсал рівня покриття GSM-оператора для GSM-модемів.

Через ПР232-01 до обчислювача Універсал можливо одночасно приєднати модем і ще один з наступних приладів, причому Пріоритет зв’язку завжди віддається модему:
– Комп’ютер
– Принтер (EPSON LX-300)
– Пристрій переносу інформації «CHIP-USB»

Технічний опис ПР232-01
Схеми з’єднань ПР232-01