Для друку звітів, до обчислювача Універсал може підключатися будь-який апаратно русифікований принтер. При цьому принтер повинен мати послідовний інтерфейс та підтримувати кодову сторінку PС-866 (наприклад Epson LX300+)! Такий принтер підключається безпосередньо до обчислювача пасивним 3 провідним кабелем.  При підключенні принтера через активний перетворювач RS232-RS485, принтер може бути віддалений від обчислювача по 2-х провідний витій парі на відстань до 1200 м.