Мікропроцесіорний обчислювач об’єму газу УНІВЕРСАЛ-01 призначений:
– для неперервного перетворення вхідних сигналів від перетворювачів вимірювальних різниці тисків, тиску і температури газу, обчислення й приведення до умов згідно ГОСТ 2939-63 (стандартним умовам) об’ємної витрати й обсягу газу, що протікає по газопроводу, по методу змінного перепаду тиску на стандартних діафрагмах, при тиску від 0 до 8,0 МПа, температурі від мінус 23,15 до 66,85 °С, кутовому або фланцевому способі відбору перепаду тиску й виконанні розрахунків відповідно до Національного стандарту України ДСТУ ГОСТ 8.586.(1,2,3,4,5):2009(ИСО 5167-(1,2,3,4):2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосування стандартних звужуючих пристроїв.
Обчислювач використовується при обліку об’єму природного газу, повітря, кисню або азоту, або іншого газу, в одному газопроводі.
Технічний опис “Універсал-01″Технічний опис “Універсал-01″ двоінтерфейсний
Мікропроцесорний обчислювач об’єму газу УНІВЕРСАЛ-02 призначений:
– для неперервного перетворення вхідних сигналів від лічильників газу, перетворення й вимірювання вхідних сигналів від перетворювачів вимірювальних тиску й температури газу, що протікає через лічильник, обчислення й приведення до умов згідно ГОСТ 2939–63 (стандартним умовам) його кількості й об’ємної витрати (при обчисленні коефіцієнта стискання у відповідності з “Правилами виміру витрати газів і рідин стандартними звужуючими пристроями” РД-50.213-80), або згідно ГОСТ 30319,2-96, NX19 mod, чи GERG91 mod. Обчислювач використовується у вузлах обліку природного газу на одному або одночасно двох газопроводах.
Технічний опис “Універсал-02”
Технічний опис “Універсал-02” двоінтерфейсний
Обчислювач об’єму газу УНІВЕРСАЛ занесено до державного реєстру України за № У759-14.
сертифікат відповідності
сертифікат затвердження типуОбчислювач об’єму газу УНІВЕРСАЛ випускається у відповідності до технічного регламенту засобів вимірювальної техніки.
сертифікат перевірки типу
Технічні характеристики обчислювачів УНІВЕРСАЛ:

  • живлення – однофазна мережа 220 В, 50 Гц;
  • споживана потужність – 10 ВА;
  • маса – 3,0 кг;
  • габаритні розміри – 285x185x45 мм;
  • інформаційне табло – рідиннокристалічне, 16-ти розрядне, дворядкове;
  • основна відносна похибка обчислювача при обчисленні об’єму газу, не більше 0,2 %;
  • міжповірочний інтервал 2 роки.
  • кліматичне виконання УХЛ, категорії розміщення 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Обчислювач призначений для експлуатації у вибухобезпечних і пожежобезпечних приміщеннях при температурі навколишнього повітря від мінус 10 до плюс 50 °С, відносної вологості до 95 % при 35 °С і більш низьких температурах без конденсації вологи, атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм. рт. ст.).

Обчислювач призначений для роботи з перетворювачами, які мають вихідний струмовий сигнал 4-20 мА:
– різниці тиску типу DSP-02, Applisens, МЕТРАН, САФИР, fisher-rosemount, Honeywell, та іншими;
– абсолютного тиску типу DSP-01, Applisens, МИДА, САФИР, fisher-rosemount, Honeywell, SPS 888A, SPS-G, та іншими;
– температури типу ПВТ, ТСПУ, ТСМУ, і т.д.

Можливе застосування інших перетворювачів, які мають зазначені вихідні сигнали. Для розширення діапазону вимірів витрати газу з нормованою похибкою, обчислювач УНІВЕРСАЛ-01 може працювати одночасно із двома перетворювачами різниці тиску, що мають різні верхні межі вимірів і підключеними до одного звужуючого пристрою.

УНІВЕРСАЛ-02 працює із будь-яким типом лічильника (роторний, ультразвуковий, турбінний, вихоровий), які мають як низбкочастотні, так і високочастоні вихідні сигнали.

Обчислювач має вбудоване джерело аварійного живлення, що забезпечує роботу обчислювача датчиків, під час відсутності напруги живлення, протягом 6 – 12 годин. Може комплектуватися зовнішнім додатковим джерелом аварійного живлення для роботи без мережі ~220V протягом 72 годин.

Для організації обліку в межах вибухонебезпечних приміщень, підключення перетворювачів до обчислювача виконується через бар’єри іскрозахисту БИ-01; БИ-02; БИ-02-01; БИ-03. При цьому обчислювач і бар’єр встановлюються у вибухобезпечних зонах.

Обчислювач зберігає в пам’яті архіви програмованих параметрів, погодинні й подобові архіви споживання енергоносіїв, аварійних ситуацій і доступу в ОЗП з можливістю передачі їх по RS232 або RS485 на ПК для подальшої обробки і друку на принтері. Передача інформації може здійснюватися по виділених ( до 1,2 км) або по комутованих телефонних лініях зв’язку за допомогою зовнішніх модемів. Можлива пряма роздруківка архівів на принтері за певний період. Комплект поставки засобів обліку визначає замовник із врахуванням вже наявних вимірювальних перетворювачів, схеми витратомірного вузла і т.п.

Отримання інформації та формування звітностей з обчислювачів УНІВЕРСАЛ можливо багатьма способами, зокрема:
•Друк даних безпосередньо на принтер;
•Через локальну Ethernet(LAN) мережу за допомогою міні WEB-сервера “GLOBUS“;
•За допомогою компьютерного ПЗ “Checker8“;
•Через пристрій переносу інформації “Chip-USB“.

• З 2009р. Обчислювачі УНІВЕРСАЛ підтримують роботу із програмою ASK.

Всі дані по обліку обліку ви також можете отримати через:
Відкритий ModBus-подібний протокол  для зчитування даних з обчислювачів УНІВЕРСАЛ